1981-82 / 1983-86 / 1987-89 / 1990-93 / 1994-95 / 1996-2004 / 2005-10 / 2011
2013 / 2014
Milan Frumar (sólová tvorba)

Aberace - První koncert

EX 05 - Studio Ústí nad Labem